Halo Mazury

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Profines Paweł Byliński.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – nie posiadamy.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Firmę Profines jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, turystycznych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
  -dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Firmę Profines w związku z poniesioną przez Firmę Profines szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Firmy Profines,
  -udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  -zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości,
  -cel marketingowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz pracodawcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  -pozyskane w związku z zawartą Umową o świadczenie usług turystycznych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Firmy Profines lub  Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  -pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności   zgody na cele marketingowe,
  -pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji